Valitut rajaukset: Poista rajaukset
BY00CW36-3010
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.
BY00CW52-3009
Opintojakso on suunnattu opinnäytetyötään aloitteleville YAMK-opiskelijoille. Se toteutetaan verkko-opintoina.
BY00CX70-3004
Opetuskielenä tarvittaessa englanti.
BY00CX77-3006
Online course eCampus
BY00DH20-3004
Johtamistehtävissä on tarpeellista ymmärtää laajasti organisaatioiden välistä kaupankäyntiä ja asiakkuuksien kehittämistä. Opintojakson keskeinen tavoite on, että tunnistat toimintaympäristön vaikutukset, kytket asiakkuuksien ja myynnin johtamisen organisaation strategiaan ja osaat suunnitella ja ohjata ja seurata myynnin ja asiakkuuksien tuloksellisuutta.
BY00DN22-3005
Voit suorittaa opintojaksosta 1-5 pistettä oman tarpeesi mukaan.
BY00EG24-3001
Opintojakso tulee Master Schoolin tarjontaan syksyllä 2021.
BY2530035-3008
Opintojakso toteutetaan virtuaaliopetuksena keväällä 2018 Opintojakson aikana on mahdollista toteuttaa ohjatusti opinnäytteeseen tai muuhin tutkimus- tai kehittämistoimintaan liittyvä kyselyaineiston koonti, aineston analyysi ja tulosten kirjoittaminen.