Valitut rajaukset: Poista rajaukset
VV00BH02-3063
Opintojakso keskittyy englannin kielen rakenteiden eli kieliopin kertaamiseen (mm. persoonapronominien taivutus, verbien aikamuodot, artikkelit, prepositioita, sanajärjestys, genetiivi). Lisäksi käsitellään yleistä opiskelu- ja työelämässä tarvittavaa sanastoa. Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat virkistää englannin kielioppitaitoja ja harjoitella kieltä kirjallisin ja suullisin tehtävin rennossa ja kannustavassa ympäristössä.
VV00BH02-3064
Opintojaksolla kerrataan englannin kielen rakenteita sekä tutustutaan opiskelu- ja työelämän perussanastoon.
VV00BH02-3056
Kurssi on suoritettava kurssin alussa sovittavaan päivämäärään mennessä (yleensä opintojakson päättymispäivämäärä). Kesken jäänyt kurssisuoritus raukeaa ja kurssi on aloitettava alusta uudelleen mikäli haluat sen suorittaa.
KY00AA04-3074
Ammattienglannin opintojakson tavoitteet ja sisällöt on räätälöity koulutuskohtaisesti. Siksi tulisi ensisijaisesti pyrkiä opiskelemaan oman koulutuksesi toteutuksessa. Jos suoritat opintojakson toisen koulutuksen toteutuksessa, sinun on suoritettava oman alasi englanninopettajalle alakohtainen täydennys.
KY00AA04-3102
Ammattienglannin opintojakson tavoitteet ja sisällöt on räätälöity koulutuskohtaisesti. Siksi tulisi ensisijaisesti pyrkiä opiskelemaan oman koulutuksesi toteutuksessa. Jos suoritat opintojakson toisen koulutuksen toteutuksessa, sinun on suoritettava oman alasi englanninopettajalle alakohtainen täydennys.
KY00AA04-3103
Ammattienglannin opintojakson tavoitteet ja sisällöt on räätälöity koulutuskohtaisesti. Siksi tulisi ensisijaisesti pyrkiä opiskelemaan oman koulutuksesi toteutuksessa. Jos suoritan opintojakson toisen koulutuksen toteutuksessa, sinun on suoritettava oman alasi englanninopettajalle alakohtainen täydennys.