Valitut rajaukset: Poista rajaukset
VV00BH02-3094
Tämä on Mikkelin kampuksen lähitoteutus. Opiskelu työjärjestyksen mukaisesti. Opettajan yhteystiedot: pekka.pennanen@xamk.fi
VV00BH02-3103
Tämä on Savonlinnan kampuksen kevään 2020 lähitoteutus. Opiskelu työjärjestyksen mukaisesti.
VV00BH02-3093
Tämä on Kotkan kampuksen lähitoteutus, jossa on aikataulutettuja tapaamisia.
VV00BH02-3064
Opintojaksolla kerrataan englannin kielen rakenteita sekä tutustutaan opiskelu- ja työelämän perussanastoon.
VV00BH02-3056
Kurssi on suoritettava kurssin alussa sovittavaan päivämäärään mennessä (yleensä opintojakson päättymispäivämäärä). Kesken jäänyt kurssisuoritus raukeaa ja kurssi on aloitettava alusta uudelleen mikäli haluat sen suorittaa.
VV00BH02-3091
Tämä on verkkototeutus (eKampus), jossa ei ole aikataulutettuja tapaamisia. Opintojakso toteutuu tammi - huhtikuussa.
VV00BH02-3092
Tämä on avoimen amkin ja campusonlinen toteutus. Ei tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille. Kurssi on suoritettava kurssin alussa sovittavaan päivämäärään mennessä (yleensä opintojakson päättymispäivämäärä). Kesken jäänyt kurssisuoritus raukeaa ja kurssi on aloitettava alusta uudelleen mikäli haluat sen suorittaa.
VV00BH02-3095
Tämä on syksyn 2020 verkkototeutus. Kurssi on suoritettava kurssin alussa sovittavaan päivämäärään mennessä (yleensä opintojakson päättymispäivämäärä). Kesken jäänyt kurssisuoritus raukeaa ja kurssi on aloitettava alusta uudelleen mikäli haluat sen suorittaa.
VV00BH02-3097
Tämä on Savonlinnan kampuksen syksyn 2020 lähitoteutus. Kurssi on suoritettava kurssin alussa sovittavaan päivämäärään mennessä (yleensä opintojakson päättymispäivämäärä). Kesken jäänyt kurssisuoritus raukeaa ja kurssi on aloitettava alusta uudelleen mikäli haluat sen suorittaa.
VV00BH02-3100
Tämä on Mikkelin kampuksen syksyn 2020 lähitoteutus. Kurssi on suoritettava kurssin alussa sovittavaan päivämäärään mennessä (yleensä opintojakson päättymispäivämäärä). Kesken jäänyt kurssisuoritus raukeaa ja kurssi on aloitettava alusta uudelleen mikäli haluat sen suorittaa.
VV00BH02-3104
Tämä on verkkototeutus (eKampus), jossa ei ole aikataulutettuja tapaamisia. Opintojakso toteutuu tammi - maaliskuussa. Kurssi on suoritettava kurssin alussa sovittavaan päivämäärään mennessä (yleensä opintojakson päättymispäivämäärä). Kesken jäänyt kurssisuoritus raukeaa ja kurssi on aloitettava alusta uudelleen mikäli haluat sen suorittaa.
VV00BH02-3063
Opintojakso keskittyy englannin kielen rakenteiden eli kieliopin kertaamiseen (mm. persoonapronominien taivutus, verbien aikamuodot, artikkelit, prepositioita, sanajärjestys, genetiivi). Lisäksi käsitellään yleistä opiskelu- ja työelämässä tarvittavaa sanastoa. Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat virkistää englannin kielioppitaitoja ja harjoitella kieltä kirjallisin ja suullisin tehtävin rennossa ja kannustavassa ympäristössä.
VV00BH02-3089
Tämä on kesän 2020 verkkototeutus. Opintojakson tavoitteena on kerrata ja palauttaa mieliin englannin kielen keskeisiä rakenteita sekä laajentaa opintoihin ja työelämään liittyvää sanastoa. Opintojakso antaa pohjaa ja valmentaa Ammattienglannin opintoja varten.
VV00BH02-3096
Opintojakson tavoitteena on kerrata ja palauttaa mieliin englannin kielen keskeisiä rakenteita sekä laajentaa opintoihin ja työelämään liittyvää sanastoa. Opintojakso antaa pohjaa ja valmentaa Ammattienglannin opintoja varten.