Valitut rajaukset: 2676 Poista rajaukset
KA00DF05-3004
Opiskelija voi hakea opintojakson hyväksilukua, jos hän on käynyt vastaavan opintojakson (mm. lääkkeenmääräämiskoulutus). Opiskelija voi hakea AHOT-menetettelyllä osittaista hyväksilukua, jolloin osaaminen on osoitettava erillisillä tehtävillä (opettaja antaa).
KA00EL79-3001
Opiskelija voi hakea opintojakson hyväksilukua, jos hän on käynyt vastaavan opintojakson (mm. lääkkeenmääräämiskoulutus). Opiskelija voi hakea AHOT-menettelyllä osittaista hyväksilukua, jolloin osaaminen on osoitettava erillisillä tehtävillä (opettaja antaa).
BY00CW36-3012
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.