Valitut rajaukset: Ylempi AMK Poista rajaukset
KA00DF05-3003
Opiskelija voi hakea opintojakson hyväksilukua, jos hän on käynyt vastaavan opintojakson (mm. lääkkeenmääräämiskoulutus). Opiskelija voi hakea AHOT-menetettelyllä osittaista hyväksilukua, jolloin osaaminen on osoitettava erillisillä tehtävillä (opettaja antaa).
KA00DF05-3004
Opiskelija voi hakea opintojakson hyväksilukua, jos hän on käynyt vastaavan opintojakson (mm. lääkkeenmääräämiskoulutus). Opiskelija voi hakea AHOT-menetettelyllä osittaista hyväksilukua, jolloin osaaminen on osoitettava erillisillä tehtävillä (opettaja antaa).
BY00CW36-3010
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.