Valitut rajaukset: 3 Poista rajaukset
BY00CW36-3010
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.
BY00CW36-3011
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.
BY00CW78-3014
Opintojakso muodostuu kolmesta päivän mittaisesta kontaktijaksosta. Ennen ensimmäistä kontaktijaksoa tehdään jokaisesta osallistujasta Peili - Paras esiin ihmisestä - analyysi. Katso tarkemmin http://www.peiliconsulting.com. Analyysin hinta on 100 euroa/henkilö (vuoden 2017 tieto) ja sen on oltava maksettu noin kuukausi ennen ensimmäistä kontaktijaksoa. Analyysi on opiskelijan itsensä maksettava. Analyysista ja siihen liittyvästä maksusta tiedotetaan opintojakson opiskelijoille noin 1½ - 2 kk ennen ensimmäistä kontaktijaksoa. Viestintä tapahtuu koulun sähköpostilla. Analyysi ja osallistuminen kaikille kontaktipäiville on pakollista opintojakson suorittamiselle. Opintojaksolla on tentti. Käytettävä tenttikirja: Liisa Keltikangas-Järvinen 2014: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. WSOY.