Valitut rajaukset: Poista rajaukset
KY00DS51-3031
Viestintätaidot tulee olla suoritettuna ennen kuin voi ryhtyä tekemään tutkimusmenetelmäopintoja, mahdollista kolmannen vuoden syventävää opintoa/seminaarityötä ja opinnäytetyötä.
HY00DT70-3010
1 lähitunneilla (=orientaatio) läsnäolo pakollinen.
SJ00DU96-3001
Kirjallisuutta ja oppimisalustalla olevaa materiaalia käytetään luennoilla, oppimistehtävissä ja itseopiskelussa. Opintojakson sisällöstä ja materiaalista on tarkempi kuvaus opintojakson Moodle-alustalla. Poissaolot korvataan YAMK ohjeistuksen mukaisesti korvaavalla tehtävällä, mutta pienryhmätehtävän loppuseminaarissa edellytetään läsnäoloa. AC-yhteys vain poikkeustapauksissa etukäteen opettajan kanssa sopien.
SO00AD18-3014
Etäjaksolla luettava aineisto ja valmistautuminen ohjeistetaan lähitunneilla ja tehtävät tehdään pienryhmissä seuraavalla kontaktikerralla, joten opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktitunneilla. Toisen asteen ammatillisessa tutkinnossa suoritettujen vastaavan aiheisten opintojen myötä opiskelija voi osoittaa näytöllä korkeakoulutasoisen osaamisen. Näyttö: Yhden teoksen tentti: Brigid Daniel, Sally Wassell, Robbie Gilligan, and David Howe 2010. Child Development for Child Care and Protection Workers : Second Edition. http://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/detail.action?docID=677611. Vastaavat korkeakoulutasoiset opinnot hyväksiluetaan.