Valitut rajaukset: Poista rajaukset
209907116-3003
Tämän opintojakson suorittamiseksi vaaditaan 100 %:n osallistuminen simulaattoriharjoituksiin sekä simulaattoriharjoitustehtävien ja näyttökokeen suorittaminen hyväksytysti.