Valitut rajaukset: Poista rajaukset
SJ00DU96-3001
Kirjallisuutta ja oppimisalustalla olevaa materiaalia käytetään luennoilla, oppimistehtävissä ja itseopiskelussa. Opintojakson sisällöstä ja materiaalista on tarkempi kuvaus opintojakson Moodle-alustalla. Poissaolot korvataan YAMK ohjeistuksen mukaisesti korvaavalla tehtävällä, mutta pienryhmätehtävän loppuseminaarissa edellytetään läsnäoloa. AC-yhteys vain poikkeustapauksissa etukäteen opettajan kanssa sopien.