Valitut rajaukset: Mikkelin kampus Poista rajaukset
AV00DF29-3004
Opiskelu opintojaksolla tapahtuu kokonaisuudessaan Moodle-verkkoympäristössä. Opinnot on jaksotettu peräkkäin eteneviin osa-alueisiin, joihin liittyvät palautettavat opintosuoritukset. Verkkotapaamisessa kurssin alkuvaiheessa käydään läpi opintojakson suorittamisen periaatteet. Voit kuunnella istunnon tallenteen myöhemmin opintoalustalla. Opettajana Marjaana Roponen, Marjaana.roponen@xamk.fi. Opettaja ilmoittaa Moodlen avaimen sähköpostilla ennen opintojen alkua.
AV00DF37-3003
Kauppaoikeus käsittää useita eri osa-alueita, joista keskeisimpiä ovat sopimusoikeus, markkinaoikeus, kuluttajaoikeus ja immateriaalioikeus. Opintojakso on jaettu aihekokonaisuuksiin, jolloin osa-alueet jaksottavat ja aikatauluttavat opiskeluasi. Asioiden syvällinen ymmärtäminen ja oppiminen vaatii Moodlessa olevaan aineistoon perehtymisen lisäksi myös itsenäistä tiedonhankintaa ja analysointia.
AV00DF39-3003
Opettaja ilmoittaa kurssiavaimen s-postilla ennen opintojen alkua.
AV00DF40-3003
Opintojakso on jaettu aihekokonaisuuksiin, jolloin osa-alueet jaksottavat ja aikatauluttavat opiskeluasi. Asioiden syvällinen ymmärtäminen ja oppiminen vaatii Moodlessa olevaan aineistoon perehtymisen lisäksi myös itsenäistä tiedonhankintaa ja analysointia,
AV00DF80-3004
Toisen asteen ammatillisessa tutkinnossa suoritettujen vastaavan aiheisten opintojen myötä opiskelija voi osoittaa näytöllä korkeakoulutasoisen osaamisen. Näyttö: Yhden teoksen tentti: Brigid Daniel, Sally Wassell, Robbie Gilligan, and David Howe 2010. Child Development for Child Care and Protection Workers : Second Edition. http://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/detail.action?docID=677611. Vastaavat korkeakoulutasoiset opinnot hyväksiluetaan.