Valitut rajaukset: Mikkelin kampus Poista rajaukset
SH00AC83-3025
Ole läsnä opintojakson ensimmäisellä kontaktitunnilla opintojakson suorittaaksesi tai AHOT-menettelystä sopiaksesi. AHOT on mahdollista, jos olet suorittanut aiemmin AMK-tasolla vastaavat opinnot. Lääkehoidon osuutta AHOT ei koske. Lähihoitajilla on mahdollisuus näyttää osaamistaan tentillä.
SH00AC85-3020
Ole läsnä kunkin osuuden ensimmäisellä lähikerralla opintojaksot suorittaaksesi.
SH00AC86-3021
Opintojaksolla arvioitavan tentti tulee tehdä hyväksytysti sovittuna ajankohtana
SH00AC86-3022
Opintojaksolla arvioitavan tehtävä/tentti tulee tehdä hyväksytysti sovittuna ajankohtana
SH00AC88-3021
Ole läsnä opintojakson ensimmäisellä lähiopetustunnilla. Simulaatiossa, laboraatioissa ja seminaareissa on 100% läsnäolovelvoite.
SH00AC88-3022
Ole läsnä opintojakson ensimmäisellä lähiopetustunnilla.Simulaatiossa, laboraatioissa ja seminaareissa on 100% läsnäolovelvoite.
SH00AC88-3023
Ole läsnä opintojakson ensimmäisellä lähiopetustunnilla.Simulaatiossa, laboraatioissa ja seminaareissa on 100% läsnäolovelvoite.
SH00AC89-3016
Lääkelaskut on suoritettava hyväksytysti ennen harjoittelua Simulaatioissa 100% läsnäolo. Ennen simulaatioita suoritettava hyväksytysti 2 Moodle-tenttiä Seminaarissa 100% läsnäolo
SH00AC89-3019
Lääkelaskut on suoritettava hyväksytysti ennen harjoittelua Simulaatioissa 100% läsnäolo. Ennen simulaatioita suoritettava hyväksytysti 2 Moodle-tenttiä Seminaarissa 100% läsnäolo