Valitut rajaukset: Kouvolan kampus Poista rajaukset
DA00DG84-3002
Opintojakso jakautuu kahteen osaan: Projektiperusteet (Ninan osuus) ja Data-analytiikan projekti (Päivin osuus). Projektiperusteissa tutustutaan projektinhallinnan teoriaan. Data-analytiikan projektissa tehdään suunnitelma ja ohjataan Datan hankinta 1 ja Data-analyysi 1 -opintojaksoilla toteutettavaa projektia. Data-analytiikan projektissa harjoitellaan MS-Project-ohjelman käyttöä.
DA00DG85-3002
Kurssi jakautuu kolmeen osaan: Kvantitatiiviset menetelmät, 2op Kvalitatiiviset ja toiminnalliset menetelmät, 2op Tieteellinen kirjoittaminen, 1 op Kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti.
DA00DG88-3002
Kokonaisuus koostuu datan hankinta 1, data-analyysi 1 ja visualisointi ja viestintä 1 -opintojaksoista. Kaikki on suoritettava samaan aikaan, koska kaikki liittyvät samaan työelämälähtöiseen projektiin.
DA00DG89-3002
Kokonaisuus koostuu datan hankinta 1, data-analyysi 1 ja visualisointi ja viestintä 1 -opintojaksoista. Kaikki on suoritettava samaan aikaan, koska kaikki liittyvät samaan työelämälähtöiseen projektiin.
DA00DG90-3002
Datan hankinta 1, data-analysi 1 ja visualisointi ja viestintä 1 täytyy suorittaa yhtä aikaa.
DA00DG93-3002
Data-analyysi ja visualisointi1 -kokonaisuus oltava suoritettuna ennen tätä kokonaisuutta.
DA00DG94-3001
Kokonaisuus koostuu datan hankinta 3, data-analyysi 3 ja visualisointi ja viestintä 3 -opintojaksoista. Kaikki on suoritettava samaan aikaan, koska kaikki liittyvät samaan työelämälähtöiseen projektiin.
DA00DG95-3001
Kokonaisuus koostuu datan hankinta 3, data-analyysi 3 ja visualisointi ja viestintä 3 -opintojaksoista. Kaikki on suoritettava samaan aikaan, koska kaikki liittyvät samaan työelämälähtöiseen projektiin.
DA00DG96-3001
Kokonaisuus koostuu datan hankinta 3, data-analyysi 3 ja visualisointi ja viestintä 3 -opintojaksoista. Kaikki on suoritettava samaan aikaan, koska kaikki liittyvät samaan työelämälähtöiseen projektiin.