Valitut rajaukset: eKampus Poista rajaukset
MO00CW80-3006
Opintojakso toteutetaan suomen kielellä, mutta osa materiaalista on/voi olla englanninkielistä. riitta.savolainen@xamk.fi
MO00DB98-3005
Kauppa ja yrittäjyys -opintokokonaisuuteen sisältyy kolme opintojaksoa: 1) Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (5 op) 2) Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen (5 op) 3) Tunnusluvut ja johtaminen (5 op) Kyseessä on K-kauppiasliiton hallinnoima ammattikorkeakouluille luotu opintokokonaisuus, joka tähtää siihen, että opiskelijat kiinnostuisivat päivittäistavarakaupasta, ymmärtäisivät syvemmin pt-kaupan tehtävien monipuolisuuden ja mahdollisesti itse joskus hakeutuisivat kauppiaaksi. Käytännön työn eli opastuksen ja tarkistuksen hoitavat omat ohjaavat opettajat eli Kouvolan liiketaloudessa lehtori Marita Kankaanranta ja Mikkelin liiketaloudessa lehtori Marjaana Roponen. Opintojaksot ovat kaikki virtuaalisia, joten voit tehdä niitä täysin omassa aikataulussasi. Kokonaisuus muodostuu monipuolisista tehtävistä sekä tenteistä. Yhden opintojakson suorittamiseen kannattaa resursoida 2-3 kuukautta. Tammikuussa käynnistyvät opintojaksot 1 ja 2, eli nämä on mahdollista suorittaa kyseisen kevään aikana. Syksyisin käynnistyy opintojakso 3, joka on mahdollista suorittaa kyseisen syksyn aikana. Ilmoittautumiset opintojaksoille tehdään normaalisti ilmoittautumisajankohtana Pepissä. Ilmoittautumisten jälkeen kyseisen Moodle-alustan tunnukset luodaan ja opettaja toimittaa sinulle oman tunnuksesi. Samalla tunnuksella pystyt tekemään kaikki kyseiset opintojaksot. Opintojaksot tulee käydä järjestyksessä. Oman kiinnostuksesi mukaan voit suorittaa joko yksi, kaksi tai kaikki kolme opintojaksoa. Jos innostut suorittamaan kaikki kolme opintojaksoa, K-Kauppiasliitto myöntää sinulle 200 euron stipendin ja saat myös suorituksestasi diplomin. Tästä on varmasti hyötyä tulevilla työmarkkinoilla.
MO00DB99-3037
Opintojakso on sisällöltään sama kuin Tutkimus- ja kehittämistyö (YYYY00214).
MO00DO98-3001
Toteutus tapahtuu kokonaan verkko-opetuksena.
MO00DO99-3002
Tehtävien osalta myös pari- tai pienryhmätyöskentely on mahdollista.
MO00DP02-3001
Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan virtuaalisesti Learn- oppimisympäristössä siten, että sosiaalialan sekä terveysalan opiskelijat suorittavat omat erilliset tehtäväkokonaisuutensa 2 opintopisteen osalta.
MO00DS13-3001
Opinnot etenevät toteutusajan puitteissa opiskelijan omassa tahdissa itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien sekä tarvittaessa verkossa tapahtuvan ohjauksen mukaan. Oppimistehtävät muodostuvat teemoittaisista harjoitustehtävistä sekä oppimispäiväkirjasta.
MO00DS14-3003
Opinnot etenevät toteutusajan puitteissa opiskelijan omassa tahdissa itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien sekä tarvittaessa verkossa tapahtuvan ohjauksen mukaan. Oppimistehtävät muodostuvat teemoittaisista harjoitustehtävistä sekä oppimispäiväkirjasta.
MO00DS25-3001
Opinnot toteutuvat kokonaan Learn- oppimisympäristössä.