Valitut rajaukset: Ilmoittautuminen käynnissä Poista rajaukset
AV00EO40-3001
Kohderyhmä: Kasvivärjäyksestä kiinnostuneet Edeltävä osaaminen: Ei välttämätön Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Muodin ja puvustuksen koulutus Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
AV00EO42-3001
Opettaja Iida Silvennoinen, vaatemuotoilija Lisätietoja Seija Kiuru-Lavaste (seija.kiuru-lavaste(at)xamk.fi Kohderyhmä: Cosplay-, larp-, drag-harrastajat ym. hahmosuunnittelusta kiinnostuneet Edeltävä osaaminen ei välttämätön Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: muodin ja puvustuksen koulutus Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
BY00CW36-3012
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.
BY00CW52-3010
Opintojakso on suunnattu opinnäytetyötään aloitteleville YAMK-opiskelijoille. Se toteutetaan verkko-opintoina.
BY00CX77-3006
Online course eCampus
BY00DH23-3004
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkkokurssina. YAMK-tasoinen opintojakso.
BY2530005-3013
Opintojakso liittyy yamkin opinnäytetyöhön tai työelämän projektiin, joten suurimman hyödyn saa, jos kehittämisen kohde on jo valittu. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojakso suoritetaan kehittämisprosessiin tai opinnäytetyöprosessiin liittyviä kirjallisia dokumentteja ja suullisia harjoituksia tehden (esim. tiedotussuunnitelma, asiantuntijablogi, kirjallisuuskatsaus tai asiantuntija-artikkeli, mediatiedote, verkostopalaveri, osaamisen jakaminen somessa, oppilaitoksen raportointitapa).
BY2530026-3011
Verkko-opintojakso. Lähitapaamisista (yksittäin tai alueellisessa ryhmässä) voidaan sopia osallistujien kanssa tarpeen mukaan
BY2530035-3009
Opintojakso toteutetaan virtuaaliopetuksena keväällä 2018 Opintojakson aikana on mahdollista toteuttaa ohjatusti opinnäytteeseen tai muuhin tutkimus- tai kehittämistoimintaan liittyvä kyselyaineiston koonti, aineston analyysi ja tulosten kirjoittaminen.