Valitut rajaukset: Kesäopinto 1.5.2022 - 31.8.2022 Poista rajaukset
RE00CT77-3003
Opintojaksoa täydentävät opinnot: Ammatillinen kasvu ja vaihtoehtoisista täydentävistä opinnoista tarvittava määrä.
MK00DR33-3001
Työviikkopohjainen oppimisväylä: opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille. Työhön integroitu oppimisväylä: opiskelijan on osallistuttava ohjattuun laivaharjoitteluun vahtiperämiestasolla ja suoritettava hyväksytysti korvaavat laivaharjoitustehtävät.
MO00CW80-3009
Opinto on aiemmin toteutettu koodilla BYYY00715 Opintojakso toteutetaan Moodle verkko-oppimisympäristössä.