Valitut rajaukset: 01.08.2020 - 30.12.2020 Poista rajaukset
RA00CQ03-3009
Suomeksi Opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.
RA00CQ27-3001
Suomeksi Opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.
SH00AC89-3031
EDELTÄVYYSEHDOT: Hyväksytysti suoritetut opintojaksot Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5op Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus 5op Kliinisen hoitotyön perusteet 5op Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 1 4op Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu 2 6op Terveyden edistämisen perusteet 5op Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5op Opettainen ja ohjaaminen hoitotyössä 5op Sisätautien hoitotyö 5op Kliinisen hoitotyön laboraatioharjoittelu (osat: sisätaudit 1op) Kliininen harjoittelu 1 (sisätautien osuus) Lisätietoja: katri.rissanen@xamk.fi , leena.kosunen@xamk.fi