Valitut rajaukset: 01.01.2022 - 01.07.2022 Poista rajaukset
KA00DF05-3004
Opiskelija voi hakea opintojakson hyväksilukua, jos hän on käynyt vastaavan opintojakson (mm. lääkkeenmääräämiskoulutus). Opiskelija voi hakea AHOT-menetettelyllä osittaista hyväksilukua, jolloin osaaminen on osoitettava erillisillä tehtävillä (opettaja antaa).