Valitut rajaukset: timingFacetFilter|ongoing Poista rajaukset
AV00CY98-3006
Huomioi, että mainittu ilmoittautumisaika koskee vain Pepin kautta ilmoittautuvia Xamkin opiskelijoita. Avoimen AMK:n ilmoittautumisaika poikkeaa tästä.
AV00DJ19-3002
Huom! Ilmoittautumisaika koskee Xamk:n tutkinto-opiskelijoita. Avoimen AMK:n opiskelijoilla on eri ilmoittautumisaika.
BY2530035-3007
Opintojakso on auki Moodle oppimisympäristössä ja sille voi liittyä milloin tahansa lukuvuoden aikana. Ilmoita opettajalle (pekka.penttinen@xamk.fi tai tommi.salmela@xamk.fi) sähköpostilla opintojakson aloittamisesta verkkoympäristön kirjautumisavaimen ja suoritusohjeiden saamiseksi.
MO00DS14-3001
Opinnot etenevät toteutusajan puitteissa opiskelijan omassa tahdissa itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien sekä tarvittaessa verkossa tapahtuvan ohjauksen mukaan. Oppimistehtävät muodostuvat teemoittaisista harjoitustehtävistä sekä oppimispäiväkirjasta.
VV00DM51-3001
Ota yhteyttä killan ohjaajaan aloittaessasi tai suunnitellessasi opintoja
VV00DM55-3002
Opintojakso on moniosainen: lääkelaskuissa tarvittavaa perusmatematiikkaa, mm. yksikön muunnokset, desimaali- ja prosenttilaskenta 1 Kiinteän ja nestemäisen lääkkeen annostaminen, yksiköiden muunnokset ja roomalaiset numerot 1 op 2 Liuosten valmistaminen ja annostaminen 1 op 3 Sisätautien ja kirurgisten potilaiden lääkelaskenta ja infuusiolaskenta 1 op 4 Lastentautien ja Kotihoidon lääkelaskenta, painon mukaan annostaminen 1 op 5 Ensi-, teho- ja akuuttihoitotyön lääkelaskenta, pinta-alan mukaan annostaminen 1 op