Valitut rajaukset: timingFacetFilter|summerstudy Poista rajaukset
AV00EJ60-3001
Opiskelumateriaali; Opettajan antama materiaali Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta: From Tree to Table: How to Make Your Own Rustic Log Furniture, Alan Garbers 2019 Making Rustic Furniture: How to craft chairs, tables, bedroom furniture, garden furniture, birdhouses and more in the rustic style, Raymond AJmes Nugent 2016 Rustic Furniture Basics, Doug Stowe 2009 Making Rustic Furniture, Daniel Mack 1992
AV00EL49-3001
Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson yhteydessä.
BY00CX70-3004
Opetuskielenä tarvittaessa englanti.