Valitut rajaukset: timingFacetFilter|summerstudy Poista rajaukset
MO00CW80-3006
Opintojakso toteutetaan suomen kielellä, mutta osa materiaalista on/voi olla englanninkielistä. riitta.savolainen@xamk.fi
MO00DB99-3037
Opintojakso on sisällöltään sama kuin Tutkimus- ja kehittämistyö (YYYY00214).
MO00DO98-3001
Toteutus tapahtuu kokonaan verkko-opetuksena.
KY00AA02-3191
Viestintätaidot tulee olla suoritettuna ennen kuin voi ryhtyä tekemään tutkimusmenetelmäopintoja, mahdollista kolmannen vuoden syventävää opintoa/seminaarityötä ja ennen kaikkea opinnäytetyötä. osku.kiri@xamk.fi
888800114-3012
Vaatii hyviä itsenäisen opiskelun taitoja, koska opettajan reaaliaikainen osallistuminen on vähäistä. Edellyttää riittävää englannin kielen taitoa ja tietoteknistä osaamista.
AV00CY95-3011
Edeltävyysehtona mielenterveys- ja päihdehoitotyön opinnot suoritettuna
AV00CY98-3004
Huomioi, että tämä toteutus on tarkoitettu vain CampusOnline-portaalin kautta ilmoittautuville. Avoimen AMK:n ja tutkinto-opiskelijoille on tarkoitettu toinen samanaikaisesti järjestettävä toteutus.
AV00CY98-3006
Huomioi, että mainittu ilmoittautumisaika koskee vain Pepin kautta ilmoittautuvia Xamkin opiskelijoita. Avoimen AMK:n ilmoittautumisaika poikkeaa tästä.
AV00DF39-3004
Opettaja ilmoittaa Moodlen avaimen s-postilla ennen opintojen alkua.
AV00DI02-3006
Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Osallistuminen edellyttää ehdotonta sitoutumista ryhmätyöskentelyyn, sillä opintojakso on suunniteltu siten, että oppimisen tärkein anti tulee pienryhmien reflektioista. Tehtävinä on yksilöesseet ja niiden tutkimisesta syntyvät yhteiset pohdinnat. Oppiminen perustuu useamman osa-alueen tutkimiseen, reflektioon ja synteesiin, joka onnistuu vain pienryhmissä. Tehtävien palautuspäivät ovat ennalta määriteltyjä ja ne näkyvät kalenterissa. Opiskelijat jaetaan opettajien toimesta pienryhmiin sattumanvaraisesti ja opiskelijat tekevät oppimistehtävät pienryhmissä.
AV00DJ19-3002
Huom! Ilmoittautumisaika koskee Xamk:n tutkinto-opiskelijoita. Avoimen AMK:n opiskelijoilla on eri ilmoittautumisaika.
AV00DL92-3002
Xamkin tutkinto-opiskelijoille on varattu tälle toteutukselle 10 paikkaa.
AV00DL92-3003
Xamkin tutkinto-opiskelijoille on varattu tälle toteutukselle 10 paikkaa.
AV00DM31-3002
Webinaarit pidetään 13.5.20, 10.6.20 ja 19.8.20 klo 16.15 - 17.30
AV00DM93-3002
Opintojakso on tarjolla myös Campusonlinessa. Campusonline -opiskelijat aloittavat opintojaksolla 1.5.