Valitut rajaukset: timingFacetFilter|summerstudy Poista rajaukset
MO00CW80-3006
Opintojakso toteutetaan suomen kielellä, mutta osa materiaalista on/voi olla englanninkielistä. riitta.savolainen@xamk.fi
MO00DB99-3037
Opintojakso on sisällöltään sama kuin Tutkimus- ja kehittämistyö (YYYY00214).
MO00DL85-3003
Kurssin suorittamisen edellytyksenä vähintään A2-taso
MO00DO50-3003
Kokemusprojektin ohjaaja kesälukukaudella 2020 on nicole.kahila (at) xamk.fi. Pilottijakson jälkeen päätetään mahdollisista jatkototeutuksista.
MO00DO98-3001
Toteutus tapahtuu kokonaan verkko-opetuksena.
MO00DS40-3002
Tehtäviä voi suorittaa myös pari- tai pienryhmätyöskentelynä.
AV00EF65-3001
Mentorit ja arviointiraati lukevat ehdotukset läpi ja arvioivat niiden toteuttamiskelpoisuutta sekä perusteluja. Parhaimmat saavat kunniamaininnan.
BY00CX68-3003
Kurssin opetuskieli on suomi.
301102312-3003
Edeltävä osaaminen: Tämä opintojakso on taloushallinnon ammatillinen valinnainen. Osalllistuminen opintojaksolle on mahdollista, kun on osallistunut ainakin seuraaville opintojaksoille Kirjanpito ja Yrityksen talouden analysointi. Opintojaksolla tehdään kirjallinen tentti oppilaitoksessa. Muuten opintojakso on kokonaan verkossa.