Valitut rajaukset: all Poista rajaukset
S00D044-3004
Opiskelu tapahtuu kolmen opiskelijan pienryhmissä tehtäviä ohjeiden mukaan tehden ja toisten tehtäviä kommentoiden ja aiheista keskustellen. Kirjautumisen jälkeen viikon kuluessa opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa työskentely aloitetaan. Tehtävien paluatuspäivät näkyvät kalenterissa.
S00Y028-3005
Opiskelu tapahtuu kolmen opiskelijan pienryhmissä tehtäviä tehden ja toisten tehtäviä kommentoiden ja aiheista keskustellen. Kirjautumisen jälkeen viikon kuluessa opiskelijat sijoitetaan pienryhmiin, joissa työskentely alkaa. Kalenterissa näkyvillä tehtävien palautuspäivämäärät.
S00Y028-3006
Opiskelu tapahtuu kolmen opiskelijan pienryhmissä tehtäviä tehden ja toisten tehtäviä kommentoiden ja aiheista keskustellen. Kirjautumisen jälkeen viikon kuluessa opiskelijat sijoitetaan pienryhmiin, joissa työskentely alkaa. Kalenterissa näkyvillä tehtävien palautuspäivämäärät.
S25C124-3005
Mahdollisuus opiskella ja suorittaa - Turvallinen lääkehoito 2 op - Ikääntyneiden lääkehoito 3 op Valvotut verkkotentit
S25D203-3003
Verkko-opintojakso, mutta kannattaa varata aikaa tehtäville riittävästi.
SH00AD07-3005
Opintojakson alussa 9.1. klo 14 on opintojakso-info AC-yhteydellä. Infon voi katsoa myöhemmin kurssin oppimisalustalta myös tallenteena. Opiskelu toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna projektityyppisesti. Työskentelyssä hyödynnetään Office 365:n Sway-sovellusta. Oppimistehtävä tulee olla palautettu 19.4. mennessä.