Valitut rajaukset: partly Poista rajaukset
888820116-3006
Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Ruotsin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin opintojakson alkamista
AV00DX13-3001
Diabeetikon jalkaongelmien etiologia? Miten diabeetikon jalat tutkitaan? Riskiluokitus? Riskiluokituksen merkitys? Virheasennot diabeetikon jaloissa? Jalkahaavan etiologia ja hoito? Parantavat toimenpiteet? Amputaatiot diabeetikoilla? Jalkainfektion hoito? Charcot jalka? Miten diabeetikon jalkojenhoito tulisi järjestää?
BY2530004-3010
Opintojakson lähipäivät ovat (Mikkeli): - pe 7.2. klo 9-16 - pe 6.3. klo 9-16 - pe 3.4. klo 9-16 Opintojakso on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti opintojakson Moodle-materiaalin avulla.
DA00DG84-3002
Opintojakso jakautuu kahteen osaan: Projektiperusteet (Ninan osuus) ja Data-analytiikan projekti (Päivin osuus). Projektiperusteissa tutustutaan projektinhallinnan teoriaan. Data-analytiikan projektissa tehdään suunnitelma ja ohjataan Datan hankinta 1 ja Data-analyysi 1 -opintojaksoilla toteutettavaa projektia. Data-analytiikan projektissa harjoitellaan MS-Project-ohjelman käyttöä.