Valitut rajaukset: partly Poista rajaukset
PY00CX64-3003
Edeltävät opinnot: muotoiluajattelu ja palvelumuotoilu
RA00CQ03-3006
Opiskelijan on oltava läsnä opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla tai, jos hän on pätevästä syystä estynyt, otettava henkilökohtaisesti yhteyttä opintojaksosta vastuussa olevaan opettajaan ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa. Opiskelijan on kirjauduttava verkko-opintoina toteutettavilla opintojaksoilla oppimisympäristöön viikon sisällä opintojakson alkamisesta. Opintojakson alussa käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.
RA00CQ28-3001
Opiskelijan on oltava läsnä opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla tai jos hän on pätevästä syystä estynyt, otettava henkilökohtaisesti yhteyttä opintojaksosta vastuussa olevaan opettajaan ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa. Opiskelijan on kirjauduttava verkko-opintoina toteutettavilla opintojaksoilla oppimisympäristöön viikon sisällä opintojakson alkamisesta. Opintojakson alussa käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.
RA00CQ35-3001
Opiskelijan on oltava läsnä opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla tai jos hän on pätevästä syystä estynyt, otettava henkilökohtaisesti yhteyttä opintojaksosta vastuussa olevaan opettajaan ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa. Opiskelijan on kirjauduttava verkko-opintoina toteutettavilla opintojaksoilla oppimisympäristöön viikon sisällä opintojakson alkamisesta. Opintojakson alussa käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.
RA00CY03-3006
Moodle-pohjan avain annetaan ensimmäisellä opiskelukerralla.
RA00CY03-3007
Moodle avain annetaan kurssin ensimmäisellä lähiopetuskerralla.
SH00AC82-3030
EDELTÄVYYSEHDOT: ei ole ERGONOMIA: satu.sallila@xamk.fi HOITOTYÖN YLEINEN TURVALLISUUS:: satu.untolahti@xamk.fi katri.rissanen@xamk.fi
SH00AC82-3031
EDELTÄVYYSEHDOT: ei ole ERGONOMIA: satu.sallila@xamk.fi HOITOTYÖN YLEINEN TURVALLISUUS:: satu.untolahti@xamk.fi katri.rissanen@xamk.fi
SH00AC85-3028
Opintojakson opetuksesta vastaavat Sari Engelhardt (3 op., yleinen terveyden edistäminen) ja tuntiopettaja (2 op., ravitsemusterveys).
SH00AC85-3031
Opintojakson opetuksesta vastaavat Marja-Leena Kauronen (3 op, yleinen terveyden edistäminen) ja Taina Lehtonen (2 op, ravitsemusterveys).
SH00AC85-3032
Opintojakson opetuksesta vastaavat Sari Engelhardt (3 op., yleinen terveyden edistäminen) ja tuntiopettaja, ravitsemusasiantuntija Heli Reinivuo (2 op., ravitsemusterveys).
SH00AC85-3033
Opintojakson opetuksesta vastaavat Sari Engelhardt (3 op., yleinen terveyden edistäminen) ja tuntiopettaja, ravitsemusasiantuntija Heli Reinivuo (2 op., ravitsemusterveys).
SH00AC86-3026
Läsnäolovelvoite kunkin opintojakson ensimmäisillä tunneilla (orientaatio). Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenne, järjestäminen 1,5op ja digitalisaatio 0,5op; Arviointi asteikolla 1-5. Projektiosaamisen teoriaopinnot 1 op. Etätyöskentelyä itsenäisesti. Arviointi: Hyväksytty - Hylätty. Hoitotyön kirjaaminen 0,5 op - lähiopiskelu ja Moodlessa ohjattu materiaali Tilastotietokannat 0,5 op - lähiopiskelua ja Moodlessa ohjattu materiaali; integrointi ATK -opetukseen ja projektiin.