Valitut rajaukset: partly Poista rajaukset
209901616-3004
100 %:n osallistuminen vaaditaan. Arviointi perustuu opiskelijan oppitunneilla antamaan osaamisen näyttöön. Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta opiskelija saa sertifikaatin ”Sairaanhoidollisten toimien suunnittelu ja turvallinen toteuttaminen onnettomuudessa tai muussa hätätilanteessa (STCW A-VI/4-1), mukaan lukien Manilan sopimus 2010.”
GD00CU15-3003
Required studies of Game development, Basics of 3D modelling and Low poly modelling or equivalent skills.
GD00CU15-3005
Required studies of Game development, Basics of 3D modelling and Low poly modelling or equivalent skills.