Valitut rajaukset: Poista rajaukset
TL00CV26-3003
Opintojaksolla on lähiopetusta Mikkelin kampuksella 14.2.2019 ja 2.4.2019. Molempina päivinä klo 9 - 16. Opettaja Maria Kangasniemi-Haapala, maria.kangasniemi-haapala@xamk.fi
GE00CW21-3001
Vanhustyön johtaminen: Ensimmäisellä lähiopetuskerralla opiskelijoita informoidaan opintojakson suorittamisesta ja ohjeistetaan tehtävän tekeminen. pauliina.lehto@xamk.fi
MY00CY20-3003
Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä, jonka opettajat lähettävät sähköpostitse ennen ensimmäistä lähitapaamista.
TL00CV25-3004
Opettaja on Anna-Mari Rossi, Anna-Mari.rossi@xamk.fi
SH00AD01-3015
katja.villikka@xamk.fi Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.
SH00AD01-3016
katja.villikka@xamk.fi Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.
VV00CW58-3010
Kauppa ja yrittäjyys -opintokokonaisuuteen sisältyy kolme opintojaksoa: 1) Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (5 op) 2) Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen (5 op) 3) Tunnusluvut ja johtaminen (5 op) Osion 3 suorittaminen edellyttää taloushallinnon perusteiden hallintaa. Kyseessä on Keskon ja K-kauppiasliiton ammattikorkeakouluille luoma opintokokonaisuus, joka tähtää siihen, että opiskelijat kiinnostuisivat päivittäistavarakaupasta ja ymmärtäisivät syvemmin päivittäistavarakaupan tehtävien ja -alan monipuolisuuden sekä mukanaan tuomat mahdollisuudet. Opintojaksoja on kolme, joita hallinnoi K-Kauppiasliitto. Käytännön työn eli opastuksen ja tehtävien arvioinnin hoitavat omat ohjaavat opettajat eli Kouvolan liiketaloudessa lehtori Marita Kankaanranta (osa 1 ja 3) ja Mikkelin liiketaloudessa lehtori Marjaana Roponen (osa 2). Opiskelu tapahtuu kokonaisuudessaan verkossa, joten voit suorittaa opinnot täysin omassa aikataulussasi. Kokonaisuus muodostuu monipuolisista tehtävistä sekä tenteistä. Yhden opintojakson suorittamiseen kannattaa varata aikaa 2-3- kuukautta. Tammikuussa 2020 käynnistyvät opintojaksot 1 ja 2, eli nämä opintojaksot on mahdollista suorittaa kevätlukukauden 2020 aikana. Syksyllä käynnistyy opintojakso 3. Opintojaksoja ei ole mahdollista suorittaa kesäopintoina. Ilmoittautumiset opintojaksoille tehdään normaalisti ilmoittautumisajankohtana Pepissä. Ilmoittautumisten jälkeen saat kutsun opintojaksolle, jossa on mukana ohjeet opintoalustalle kirjautumiseen liittyen. Opintojaksot kannattaa tehdä järjestyksessä. Oman kiinnostuksesi mukaan voit suorittaa joko yksi, kaksi tai kaikki kolme opintojaksoa. Jos innostut suorittamaan kaikki kolme opintojaksoa lukuvuoden aikana, K-Kauppiasliitto myöntää sinulle 200 euron stipendin sekä diplomin opintokokonaisuuden suorittamisesta.
BY00DN15-3001
Opintojakso toteutetaan 5 opiskelijan oppimisryhmissä.
AV00CW57-3006
Opintojakson alussa pidetään aloitusinfo AC:n välityksellä. Info nauhoitetaan. Opettaja lähettää kutsun ja linkin AC-huoneeseen sähköpostitse osallistujille. Verkkotapaamisessa voi esittää kirjoittamalla kysymyksiä toteutukseen liittyen.
RA00CQ27-3001
Suomeksi Opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.
SH00AD02-3012
terhi.hede@xamk.fi anna-maija.uusoksa@xamk.fi Pepissä opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille lähetetään viestiä ennen opintojakson ensimmäistä lähituntia. Aloitustunnilla avataan opintojakson Moodle ja käydään opintojakson asiat läpi. Osallistua voi myös AC:n kautta. Katso ensimmäinen Infotunnin ajankohta työjärjestyksestä.
SH00DI51-3004
Harjoittelua koskevat lääkelaskut on hyväksytysti suoritettu viimeistään 1 kk enenn harjoittelun alkamista. Olet tarkistanut harjoittelupaikan vaatimukset rokotussuojasta, huolehtinut tarvittavat rokotukset ja näyttänyt rokotustodistuksen OVA opettajallesi viimeistään 2 vi ennen harjoittelun alkamista. Huolehdit itse harjoittelupaikan peruuttamisen viimeistään 2 vi ennen harjoittelun alkamista, jos harjoittelun edeltävyysehdot eivät täyty. Tiedotat paikan peruuttamisesta myös harjoittelua ohjaavalle opettajalle. Lähetät infokirjeen harjoittelupaikkaan viimeistään 2 vi ennen harjoittelusi alkamista ja alustavat oppimistavoitteesi ohjaavalle opettajalle hyväksyttäväksi viimeistään 1 vi ennen harjoittelun alkamista.
BY00DH23-3002
Opinnot soveltuvat sekä yrittäjyyttä harkitseville tai aloittaville sekä jo yrittäjänä toimiville opiskelijoille. Opiskelu opintojaksolla tapahtuu kokonaan Moodle-verkkoympäristössä. Opinnot on jaksotettu ja ne etenevät tehtävänpalautusten mukaan. Verkkotapaamisessa kurssin alkuvaiheessa käydään läpi opintojen suorittamisen periaatteet. Voit kuunnella istunnon tallenteen myöhemmin opintoalustalla, jos et pääse mukaan live-tapaamiseen.
AV00DN24-3002
Opintojakso toteutetaan 5 opiskelijan oppimisryhmissä.
SJ00DU96-3001
Kirjallisuutta ja oppimisalustalla olevaa materiaalia käytetään luennoilla, oppimistehtävissä ja itseopiskelussa. Opintojakson sisällöstä ja materiaalista on tarkempi kuvaus opintojakson Moodle-alustalla. Poissaolot korvataan YAMK ohjeistuksen mukaisesti korvaavalla tehtävällä, mutta pienryhmätehtävän loppuseminaarissa edellytetään läsnäoloa. AC-yhteys vain poikkeustapauksissa etukäteen opettajan kanssa sopien.
EH00AC74-3002
hannu.salonen@xamk.fi, aki.viipuri@xamk.fi Opiskelija osallistuu kaikkiin alla lueteltuihin opetussuunnitelman mukaisiin harjoitteisiin - Viranomaisyhteistyön harjoitteet 4 kpl (poliisi, pelastus, sosiaalitoimi ja ensihoidon johtaminen l. monipotilastil.) - Virve-simulaatioharjoitteet - Perustason viikon johtamisen harjoitteet (simulaatiot)
AV00CZ08-3006
Tämä toteutus on vain CampusOnline-portaalin kautta ilmoittautuville! Xamkin tutkinto- tai avoimen AMK:n opiskelijat eivät voi ilmoittautua! YAMK-tason opintojakso Huomioi, että Moodleen tulee kirjautua heti opintojen alkaessa!