Valitut rajaukset: Poista rajaukset
BY00DN09-3001
liisa.korpivaara@xamk.fi ja marja-leena.kauronen@xamk.fi
SJ00CV53-3003
Opintojakso sisältää lähiopiskeluun orientoivia ennakkotehtäviä ja lähiopiskelussa luentoja, simulaatio- ja muita toiminnallisia, yhteisöllisiä oppimismenetelmiä. Lähiopiskelukerrat Savonlinnan kampuksella to 5.9.2010 klo 8.15-16.00 ti 1.10.2019 klo 8.15-16.00 to 21.11.2019 klo 9.00 - 12.30
204800714-3002
Suomeksi Opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, Sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.
505302214-3001
Ensimmäisellä lähiopetuskerralla opiskelijoita informoidaan opintojakson suorittamisesta ja ohjeistetaan tehtävän tekeminen. pauliina.lehto@xamk.fi
JN00CV15-3002
Lähiopetuksen ajankohdat ovat: * ma 9.9. * ma 7.10. * to 21.11.
SH00AD01-3009
katja.villikka@xamk.fi Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.
SH00AD01-3010
katja.villikka@xamk.fi Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.
SH00AD01-3012
Johtaminen: lehtori Tarja Turtiainen, tarja.turtiainen@xamk.fi Potilasturvallisuus: lehtori Sirpa Luukkainen etunimi.sukunimi@xamk.fi Terveysalan yrittäjyys: lehtori Päivi Lifflander, paivi.lifflander@xamk.fi
TL00CV24-3003
Opettaja ilmoittaa Moodlen avaimen s-postilla ennen opintojen alkua.
204800714-3003
Opiskelijan on oltava läsnä opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla tai, jos hän on pätevästä syystä estynyt, otettava henkilökohtaisesti yhteyttä opintojaksosta vastuussa olevaan opettajaan ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa. Opiskelijan on kirjauduttava verkko-opintoina toteutettavilla opintojaksoilla oppimisympäristöön viikon sisällä opintojakson alkamisesta. Opintojakson alussa käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.
599103515-3002
hannu.salonen@xamk.fi jarno.hamalainen@xamk.fi
MO00DB98-3004
Kauppa ja yrittäjyys -opintokokonaisuuteen sisältyy kolme opintojaksoa: 1) Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (5 op) 2) Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen (5 op) 3) Tunnusluvut ja johtaminen (5 op) Kyseessä on Keskon aikoinaan ammattikorkeakouluille luoma opintokokonaisuus, joka tähtää siihen, että opiskelijat kiinnostuisivat päivittäistavarakaupasta, ymmärtäisivät syvemmin pt-kaupan tehtävien monipuolisuuden ja mahdollisesti itse joskus hakeutuisivat kauppiaaksi. Opintojaksoja on kolme, joita nykyään hallinnoi K-Kauppiasliitto. Käytännön työn eli opastuksen ja tarkistuksen hoitavat omat ohjaavat opettajat eli Kouvolan liiketaloudessa lehtori Marita Kankaanranta ja Mikkelin liiketaloudessa lehtori Marjaana Roponen. Opintojaksot ovat kaikki virtuaalisia, joten voit tehdä niitä täysin omassa aikataulussasi. Kokonaisuus muodostuu monipuolisista tehtävistä sekä tenteistä. Yhden opintojakson suorittamiseen kannattaa resursoida 2-3 kuukautta. Tammikuussa 2019 käynnistyvät opintojaksot 1 ja 2, eli nämä on mahdollista suorittaa kevään 2019 aikana. Opintojaksot 1, 2 ja 3 käynnistyvät kaikki myös kesäopintoina 2019, ja syksyllä 2019 käynnistyy opintojaksot 2 ja 3. Ilmoittautumiset opintojaksoille tehdään normaalisti ilmoittautumisajankohtana Pepissä. Ilmoittautumisten jälkeen kyseisen Moodle-alustan tunnukset luodaan ja opettaja toimittaa sinulle oman tunnuksesi. Samalla tunnuksella pystyt tekemään kaikki kyseiset opintojaksot. Opintojaksot tulee käydä järjestyksessä. Oman kiinnostuksesi mukaan voit suorittaa joko yksi, kaksi tai kaikki kolme opintojaksoa. Jos innostut suorittamaan kaikki kolme opintojaksoa, K-Kauppiasliitto myöntää sinulle 200 euron stipendin ja saat myös suorituksestasi diplomin. Tästä on varmasti hyötyä tulevilla työmarkkinoilla.
VV00CW58-3008
Kauppa ja yrittäjyys -opintokokonaisuuteen sisältyy kolme opintojaksoa: 1) Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (5 op) 2) Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen (5 op) 3) Tunnusluvut ja johtaminen (5 op) Kyseessä on Keskon aikoinaan ammattikorkeakouluille luoma opintokokonaisuus, joka tähtää siihen, että opiskelijat kiinnostuisivat päivittäistavarakaupasta, ymmärtäisivät syvemmin pt-kaupan tehtävien monipuolisuuden ja mahdollisesti itse joskus hakeutuisivat kauppiaaksi. Opintojaksoja on kolme, joita nykyään hallinnoi K-Kauppiasliitto. Käytännön työn eli opastuksen ja tarkistuksen hoitavat omat ohjaavat opettajat eli Kouvolan liiketaloudessa lehtori Marita Kankaanranta ja Mikkelin liiketaloudessa lehtori Marjaana Roponen. Opintojaksot ovat kaikki virtuaalisia, joten voit tehdä niitä täysin omassa aikataulussasi. Kokonaisuus muodostuu monipuolisista tehtävistä sekä tenteistä. Yhden opintojakson suorittamiseen kannattaa resursoida 2-3- kuukautta. Tammikuussa 2019 käynnistyvät opintojaksot 1 ja 2, eli nämä on mahdollista suorittaa kevään 2019 aikana. Opintojaksot 1, 2 ja 3 käynnistyvät kaikki myös kesäopintoina 2019, ja syksyllä 2019 käynnistyy opintojaksot 2 ja 3. Ilmoittautumiset opintojaksoille tehdään normaalisti ilmoittautumisajankohtana Pepissä. Ilmoittautumisten jälkeen kyseisen Moodle-alustan tunnukset luodaan ja opettaja toimittaa sinulle oman tunnuksesi. Samalla tunnuksella pystyt tekemään kaikki kyseiset opintojaksot. Opintojaksot tulee käydä järjestyksessä. Oman kiinnostuksesi mukaan voit suorittaa joko yksi, kaksi tai kaikki kolme opintojaksoa. Jos innostut suorittamaan kaikki kolme opintojaksoa, K-Kauppiasliitto myöntää sinulle 200 euron stipendin ja saat myös suorituksestasi diplomin. Tästä on varmasti hyötyä tulevilla työmarkkinoilla.
LT00CY49-3001
Opettajana Anna-Mari Rossi, anna-mari.rossi@xamk.fi. Opettaja ilmoittaa Moodlen avaimen s-postilla ennen opintojen alkua.
AV00CW57-3005
Opintojakson alussa, ti 12.3. pidetään aloitusinfo AC:n välityksellä klo.16.00-16.30. Info nauhoitetaan. Opettaja lähettää kutsun ja linkin AC-huoneeseen sähköpostitse osallistujille. Verkkotapaamisessa voi esittää kirjoittamalla kysymyksiä toteutukseen liittyen.
JT00AE87-3001
Opintojakso soveltuu jalkaterapian ja fysioterapian opiskelijoille.
FT00AE03-3002
Opintojakso soveltuu jalkaterapian ja fysioterapian opiskelijoille.
SH00AD02-3008
terhi.hede@xamk.fi anna-maija.uusoksa@xamk.fi
SH00DI51-3004
Harjoittelua koskevat lääkelaskut on hyväksytysti suoritettu viimeistään 1 kk enenn harjoittelun alkamista. Olet tarkistanut harjoittelupaikan vaatimukset rokotussuojasta, huolehtinut tarvittavat rokotukset ja näyttänyt rokotustodistuksen OVA opettajallesi viimeistään 2 vi ennen harjoittelun alkamista. Huolehdit itse harjoittelupaikan peruuttamisen viimeistään 2 vi ennen harjoittelun alkamista, jos harjoittelun edeltävyysehdot eivät täyty. Tiedotat paikan peruuttamisesta myös harjoittelua ohjaavalle opettajalle. Lähetät infokirjeen harjoittelupaikkaan viimeistään 2 vi ennen harjoittelusi alkamista ja alustavat oppimistavoitteesi ohjaavalle opettajalle hyväksyttäväksi viimeistään 1 vi ennen harjoittelun alkamista.
204802512-3002
Suomeksi Opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.
204802512-3003
Opiskelijan on oltava läsnä opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla tai, jos hän on pätevästä syystä estynyt, otettava henkilökohtaisesti yhteyttä opintojaksosta vastuussa olevaan opettajaan ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa. Opiskelijan on kirjauduttava verkko-opintoina toteutettavilla opintojaksoilla oppimisympäristöön viikon sisällä opintojakson alkamisesta. Opintojakson alussa käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.
SH00DI51-3003
Opiskelijalla tulee olla Lääkelaskut II suoritettuna hyväksytysti 1 kk ennen harjoittelua. Muuten opiskelija ei voi aloittaa harjoittelua. - Lisää ohjeistusta moodlesta Hoitotyön harjoittelu (ai avainta). Osoite https://moodle.xamk.fi/course/view.php?id=11737https://moodle.xamk.fi/course/view.php?id=11737
TL00CV22-3003
Opettajat - Heli Kesämaa, heli.kesamaa@xamk.fi - Anna-Liisa Immonen, anna-liisa.immonen@xamk.fi Lähiopetuspäivät ovat Mikkelin kampuksella 22.8, 12.-13.9.2019 ja 17.10 ja 14.11.2019. Kaikkina päivinä klo 9 - 16.
JN00CV11-3003
Lähiopetuksen ajankohdat ovat: * to 22.8. * ti 12.11. * ma 16.12.
BY00DN17-3001
Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä opiskelijan valitseman esimerkkiorganisaation toimintatapojen kehittämiselle. Esimerkkiorganisaatio voi olla työpaikka, oppilaitos, harrasteorganisaatio tai muu sopiva organisaatio.
VV00DI03-3002
Opintojakso jakautuu neljään teemaan: * Tietopääoma * Tietojohtaminen ja digitalisaatio * Uuden tiedon luonti ja innovatiivisuus * Tiedolla johtaminen ja liiketoimintatiedon hallinta. Kuhunkin teemaa liittyy oppimistehtäviä, jotka perustuvat Moodlesta löytyvään tai opiskelijoiden itse hankkimaan materiaaliin.
AV00DA79-3001
Opintojakso jakautuu neljään teemaan: * Tietopääoma * Tietojohtaminen ja digitalisaatio * Uuden tiedon luonti ja innovatiivisuus * Tiedolla johtaminen ja liiketoimintatiedon hallinta. Kuhunkin teemaa liittyy oppimistehtäviä, jotka perustuvat Moodlesta löytyvään tai opiskelijoiden itse hankkimaan materiaaliin. Lisäksi oppimisprojekti, jossa tuotetaan tietojohtamiseen liittyvä suunnitelma.
EH00AC74-3001
hannu.salonen@xamk.fi, aki.viipuri@xamk.fi Opiskelija osallistuu kaikkiin alla lueteltuihin opetussuunnitelman mukaisiin harjoitteisiin - Viranomaisyhteistyön harjoitteet 4 kpl (poliisi, pelastus, sosiaalitoimi ja ensihoidon johtaminen l. monipotilastil.) - Virve-simulaatioharjoitteet - Perustason viikon johtamisen harjoitteet (simulaatiot)
LT00AB31-3002
Opettajina ja luennoitsijoina toimivat lehtorit Aarni Ahtola, Harri Ala-Uotila ja Vesa Kankare. Opintojaksolla on myös muita luennoitsijoita.
599103415-3002
hannu.salonen@xamk.fi jarno.hamalainen@xamk.fi
SH00AC82-3024
Info-tunti on pakollinen kaikille. Työviikkopohjainen toteutus: Pakollinen läsnäolo: lukupiiritehtävän tapaamiset ja seminaari.