Valitut rajaukset: Poista rajaukset
AV00CT94-3012
Koulutuksen aikana katsotaan kaksi elokuvaa, jotka valitaan Moodlessa olevalta listalta. Näiden pohjalta opiskelija tekee reflektoivan referaatin koulutuksen suoritusaikana.
AV00CU84-3005
Venäjän kielinen toteutus! Nonstop-aloitus. VAIN AVOIMEN AMK:N OPISKELIJOILLE!
AV00CW12-3005
Perehdy ennen kurssin alkua Adobe Connect -ohjeisiin (https://moodle.xamk.fi/mod/page/view.php?id=706389) ja lataa sovellus laitteellesi. Kurssi edellyttää myös Xamk:n Office 365 -pilvipalveluiden käyttöä eli mikäli sinulla ei ole Xamk:n käyttäjätunnuksia, ota ne käyttöön ennen kurssin alkua.
AV00CW13-3003
Tutustu etukäteen Adobe Connect -ohjelmaan: https://moodle.xamk.fi/mod/page/view.php?id=706389
AV00CW57-3006
Opintojakson alussa pidetään aloitusinfo AC:n välityksellä. Info nauhoitetaan. Opettaja lähettää kutsun ja linkin AC-huoneeseen sähköpostitse osallistujille. Verkkotapaamisessa voi esittää kirjoittamalla kysymyksiä toteutukseen liittyen.
AV00CY32-3008
XAMKIN TUTKINTO-OPISKELIJAT EIVÄT VOI ILMOITTAUTUA TÄHÄN TOTEUTUKSEEN! Tämä toteutus on tarkoitettu vain CampusOnlinen ja avoimen AMK:n opiskelijoille.
AV00CY63-3005
Opintojakso sisältää kotona tentittäviä verkkotenttejä - Teoriatentit tehtävät 1-5 - Lääkelaskutentit tehtävät 3 - 5