Valitut rajaukset: Poista rajaukset
LT00CY55-3002
Opettaja ilmoittaa Moodlen avaimen s-postilla ennen opintojen alkua.
LT00CY55-3003
Opettaja ilmoittaa kurssiavaimen s-postilla ennen opintojen alkua. Kurssialustalle täytyy kirjautua viikon kuluessa opintojakson alkamisesta.
LT00DK22-3001
Opintojaksolla käytetään Fivaldi-ohjelmistoa ja tutustutaan talouden prosessien automatisointiin. Luennoilla läsnäolo on välttämätöntä, koska harjoittelemme ohjelmiston käyttöä eri toiminnoissa.
LT00DK22-3002
Opintojaksolla käytetään Fivaldi-ohjelmistoa ja tutustutaan talouden prosessien automatisointiin. Luennoilla läsnäolo on välttämätöntä, koska harjoittelemme ohjelmiston käyttöä eri toiminnoissa.
LT00DN66-3002
Cloudia-kilpailutusjärjestelmän harjoituksissa on läsnäolovelvolllisuus. Päivämäärät ilmoitetaan opintojakson alussa.