Valitut rajaukset: Poista rajaukset
209905316-3001
Täyttää STCW kohtien A-II/1, A-II/2, A-II/3 & B-V/c vaatimukset koskien toimintoa: lastinkäsittely, vaaralliset aineet
209907116-3003
Tämän opintojakson suorittamiseksi vaaditaan 100 %:n osallistuminen simulaattoriharjoituksiin sekä simulaattoriharjoitustehtävien ja näyttökokeen suorittaminen hyväksytysti.
209907316-3001
Tämän opintojakson suorittamiseksi vaaditaan 100 %:n osallistuminen simulaattoriharjoituksiin sekä simulaattoriharjoitustehtävien ja näyttökokeen suorittaminen hyväksytysti.
209907416-3001
Tämän opintojakson suorittamiseksi vaaditaan 100 %:n osallistuminen simulaattoriharjoituksiin sekä simulaattoriharjoitustehtävien ja näyttökokeen suorittaminen hyväksytysti.
209912016-3003
100 %:n osallistuminen vaaditaan.
209913516-3002
100 %:n osallistuminen vaaditaan.