Valitut rajaukset: Poista rajaukset
209901616-3004
100 %:n osallistuminen vaaditaan. Arviointi perustuu opiskelijan oppitunneilla antamaan osaamisen näyttöön. Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta opiskelija saa sertifikaatin ”Sairaanhoidollisten toimien suunnittelu ja turvallinen toteuttaminen onnettomuudessa tai muussa hätätilanteessa (STCW A-VI/4-1), mukaan lukien Manilan sopimus 2010.”
209901916-3003
100 %:n osallistuminen vaaditaan.
209901916-3006
100 %:n osallistuminen vaaditaan.
209902216-3003
Tämän opintojakson suorittamiseksi vaaditaan 100 %:n osallistuminen simulaattoriharjoituksiin ja simulaattoriharjoitustehtävien suorittaminen hyväksytysti.