Valitut rajaukset: Poista rajaukset
HY00DT68-3002
TIEDONHALLINTA TERVEYDENHUOLLOSSA JA KIRJAAMINEN 3 op satu.untolahti@xamk.fi NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ 2 op sari.engelhardt@xamk.fi
HY00DT68-3004
TIEDONHALLINTA TERVEYDENHUOLLOSSA JA KIRJAAMINEN 3 op satu.untolahti@xamk.fi NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ 2 op liisa.korpivaara@xamk.fi
HY00DT68-3005
TIEDONHALLINTA TERVEYDENHUOLLOSSA JA KIRJAAMINEN 3 op satu.untolahti@xamk.fi NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ 2 op sari.engelhardt@xamk.fi
HY00DT68-3010
Osallistuminen opintojakson info-tilaisuuteen on erittäin suotavaa. Opintojaksoon kuuluu yksi seminaaripäivä, johon osallistuminen on pakollista.
HY00DT70-3002
leena.kosunen@xamk.fi (Hoitotaidot 4op) katri.rissanen@xamk.fi (Aseptiikka 1op)
HY00DT70-3005
leena.kosunen@xamk.fi (Hoitotaidot 4op) katri.rissanen@xamk.fi (Aseptiikka 1op)